Chcem poukázať 2% z dane

Postup krokov pre fyzické osoby

1. Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli podporiť ARIWAGYM Gymnastický klub, o.z.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech ARIWAGYM Gymnastický klub, občianske združenie. ÚDAJE, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú::

Obchodné meno (Názov): ARIWAGYM Gymnastický klub, občianske združenie
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42414113
Sídlo: Saratovska 2346/17, 84102 Bratislava

1. Vypočítajte si
- 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

- 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2017) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:
- Fyzické osoby poukazujú v roku 2016 2% z dane, pričom dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy.
- Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2016. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
- Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu


www.purebarform.sk
www.inbaeurope.eu
www.sepsas.sk
www.informs.sk