Naše cvičiteľky

Dianka Hajdín

Miška Horváthová

Saška Machovičová

Lucka Šenková

Paťka Bučková

Simi Malátová


 

www.purebarform.sk
www.inbaeurope.eu
www.sepsas.sk
www.informs.sk